Köpes

Byggmaskiner och bodar köpes

Kontakta oss om du har begagnade bodar, vagnar, bygghissar/lyftanordningar, byggställningar eller containers att sälja. Vi betalar bra för produkter i gott skick, ombesörjer hämtning och betalar före leverans.

Bodar

För tillfället är det efterfrågan på alla typer av bodar. Vi köper in

 • Arbetsbodar
 • Personalbodar
 • Manskapsbodar
 • Kontorsbodar/kontorsmoduler
 • Sanitetsbodar (toalettbodar och duschbodar)
 • Bostadsbodar/bostadsmoduler
 • Evakueringsbodar
 • Byggtoaletter
 • Slamtoalett
 • Tanktoalett

Vagnar

Vi köper in alla typer av vagnar

 • Arbetsvagnar
 • Saneringsvagnar
 • Personalvagnar
 • Manskapsvagnar
 • Kontorsvagnar
 • Bostadsvagnar
 • Toalettvagnar
 • Duschvagnar

Containers/Containex

 • Kontorscontainex
 • Sanitetscontainex
 • Personalcontainex
 • Sovcontainex
 • Förrådscontainers

Bygghissar/lyftanordningar

 • Materialhissar
 • Personhissar
 • Mobilift
 • Arbetsplattformar
 • Klätterställningar

Byggställningar

 • Haki
 • +8