Försäljning av bodar

BodarVi säljer bodar i olika utföranden för olika ändamål.

Försäljning av bodar avsedda för olika ändamål, till exempel personalutrymmen, kontor, förläggningar, förskolor, skolor, butiker, samlingslokaler, permanenta bostäder, evakueringsbostäder, gäststugor m m.

Bodarna är flyttbara och kopplingsbara i serier och de passar både för tillfällig och permanent användning. Genom att koppla samman flera bodar finns möjlighet till öppna planlösningar för exempelvis kontors- och konferensutrymmen.

Sanitetsbodar

Bodar med enbart toalett eller kombinationsbodar med både toalett och dusch.

Personalvagnar

Personalvagnar för 4-6 personer med omklädning, dusch och wc. El- och gasoldrift.

Attefallshus

Vi har bodar på 24,5 kvm som får sättas upp utan bygglov som komplementbostadshus, så kallade Attefallshus. Det enda som krävs är en anmälan till kommunen. Dessa bodar är mycket prisvärda, de är isolerade och har el indraget. Se skisser och teknisk beskrivning nedan.

Ladda ner

Skisser bodar | Teknisk beskrivning | Skisser vagnar | Containexmodeller