GDPR och cookies

Integritetspolicy på franssonbyggmaskiner.se

Denna sajt tillhör Fransson Byggmaskiner AB med webbplatsadress http://franssonbyggmaskiner.se.

Vilka personuppgifter som samlas in och varför

Vi samlar inte in och lagrar några personuppgifter över huvud taget. Dock använder hemsidan cookies för att optimera din upplevelse av besöket. Dessa cookies kan du närsom helst radera i din webbläsares inställningar.
Hemsidan är en WordPress-sajt och den samlar inte in några personuppgifter om besökare. Den använder inte heller några plugins som samlar in personuppgifter.

Kontaktformulär

Om du kontaktar oss via hemsidans e-postformulär lagras dina kontaktuppgifter endast i de fall då kontakten leder till överenskommelse om ett möte, en affärsuppgörelse eller till ett samarbete. Samma sak gäller om du ringer.

Cookie-filer

Denna webbplats sparar endast cookiefiler som används för att optimera ditt besök. Du kan närsom helst radera dem i din webbläsares inställningar.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

franssonbyggmaskiner.se använder inget inbäddat innehåll från andra webbplatser.

Vilka dina data delas med

Syftet med denna sajt är endast att informera om vår affärsverksamhet, om våra produkter, och inga personuppgifter samlas in i syfte att dela dem med någon.

Hur länge jag behåller era uppgifter

I de fall en kontakt leder till en affär eller ett samarbete bestämmer vi gemensamt om hur kontaktuppgifterna ska hanteras och hur länge de får lagras. Syftet är enbart att på ett enkelt sätt hålla kontakten via e-post och/eller telefon. Hör vi inte ifrån dig på ett år raderas uppgifterna om vi inte gemensamt kommit överens om annat.

Eftersom vi inte har någon kommentarfunktion aktiverad på franssonbyggmaskiner.se är det inte aktuellt med någon fastställd tidsgräns för hur länge kommentarer sparas. Användare har inte heller möjlighet att registrera sig vilket innebär att samma sak gäller där.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du kan alltid begära att vi tar bort de personuppgifter/kontaktuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart skickas dina upgifter?

Då vi varken har kommentars- eller registreringsfunktion som registrerar personuppgifter på sajten aktiverat samlas det inte in några  kontaktuppgifter som skulle kunna delas vidare.

Din kontaktinformation

Om du funderar över något gällande dina kontaktuppgifter är du välkommen att kontakta mig, Pelle Fransson, på 0706-248454 eller via kontaktformuläret på kontaktsidan.

Hur vi skyddar din information

Vi lagrar inga person- eller kontaktuppgifter online och ser därför ingen risk för att dina kontaktuppgifter ska kunna läcka ut till obehöriga. Våra enheter skyddas från intrång av antivirussystem.

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vi har inga tredjeplatsanvändare kopplade till sajten. Dock finns ett antal plugins installerade av funktionella skäl.

Automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande

Det finns inga funktioner för automatiserade beslutsfattanden och/eller profilskapanden aktiverade på mamedia.se.

Branschkrav om delgivning av information

Vi verkar inte inom en bransch där delgivning av information är reglerad.